Зошто да рециклираме?

Чиста и здрава животна средина е круцијален фактор за квалитетот на живот кој го водиме. Нашите секојдневни навики и начин на живот станаа рефлексија на прекумерно конзумирање на производи и создавање на големи количини на отпад. Несоодветното третирање на отпадот предизвикува големи проблеми со загадувањето кај нас и насекаде низ светот.

Рециклирање на пластични шишиња и лименки

Чиста и здрава животна средина е круцијален фактор за квалитетот на живот кој го водиме. Нашите секојдневни навики и начин на живот станаа рефлексија на прекумерно конзумирање на производи и создавање на големи количини на отпад. Несоодветното третирање на отпадот предизвикува големи проблеми со загадувањето кај нас и насекаде низ светот.

 

Чиста и здрава животна средина е круцијален фактор за квалитетот на живот кој го водиме. Нашите секојдневни навики и начин на живот станаа рефлексија на прекумерно конзумирање на производи и создавање на големи количини на отпад. Несоодветното третирање на отпадот предизвикува големи проблеми со загадувањето кај нас и насекаде низ светот.

 

Чиста и здрава животна средина е круцијален фактор за квалитетот на живот кој го водиме. Нашите секојдневни навики и начин на живот станаа рефлексија на прекумерно конзумирање на производи и создавање на големи количини на отпад. Несоодветното третирање на отпадот предизвикува големи проблеми со загадувањето кај нас и насекаде низ светот.